Hypoglycaemic efficacy of palmyrah (B.flabeliifer L) fruit pulp: Benefits of Palmyrah fruit pulp 69,90 EUR*